Tuottavuutta reaaliaikaisen talouden keinoin

Ymmärrettävää talouden hallintaa taskussa

Innovointia verkostossa

Historiallinen tuottavuus- ja digiloikka

Yritysten, kuntien ja valtion taloushallinnon digitalisointi toisi Suomelle miljardiluokan säästöt sekä helpotusta kuluttajien ja työpaikkojen arkeen. Vuodenvaihteessa päättynyt Taloushallinnon runkoverkko -hanke esittää, että kaikki Suomessa liikkuvat kuitit digitalisoitaisiin.

Lue lisää

taru_infograafi 1_saastopotentiaali

Uutiset

TARU jatkuu !

TARU-hankkeen omistajat ovat päättäneet jatkaa tuloksekasta ja hyvää yhteistyötään menestyksekkään TARU-hankkeen päätyttyä viime vuoden lopussa.

Kuittien digitalisoinnista jättisäästöt

Yritysten, kuntien ja valtion taloushallinnon digitalisointi mahdollistaisi Suomelle historiallisen tuottavuus- ja digiloikan. Yksin paperisista laskuista ja kuiteista luopumisen säästöpotentiaali on Suomessa miljardiluokkaa. Vuodenvaihteessa päättynyt Taloushallinnon runkoverkko -hanke esittääkin, että kaikki Suomessa liikkuvat kuitit digitalisoitaisiin.

Arjen haasteen mikroyrityksen taloushallinnossa – havaintoja ja ajatuksia

TARU-hankkeen Haaga-Helialta tilaama tutkimus ”Arjen haasteet mikroyrittäjän taloushallinnossa” valmistui syksyllä 2015. Tutkimus oli kaksivaiheinen:

1) Haastattelututkimus, jossa opiskelijat haastattelivat 93 mikroyritystä valituilta toimialoilta (mm. konsultointi, parturi-kampaamot, taksit, tilitoimistot, rakennusyritykset)

2) Kvantitatiivinen tutkimus, jossa analysoitiin 326 mikroyrityksen vastaukset lähetettyyn web-kyselyyn

Vaikka paperittomasta toimistosta on puhuttu jo vuosikymmenten ajan, …

Tapahtumat

Verkkolaskufoorumin syysseminaarin antia

Tieke ry järjesti 11.11.2015 Verkkolaskufoorumin syysseminaarin, jossa nähtiin mielenkiintoisia esityksiä ja käytiin avointa keskustelua ajankohtaisista verkkolaskutusta koskettavista aiheista. Seminaarin pääteemana ohjelman mukaisesti oli hankintasanomat, mutta myös verkkolaskun vähimmäistiedot ja verkkolaskun laatu nousivat suosituiksi puheenaiheiksi. …

XBRL-muotoinen raportointi – missä mennään?

Taloushallinnon runkoverkko-hanke (TARU) yhdessä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kanssa järjestää XBRL-muotoista raportointia koskevan tilannekatsauksen Haaga-Helia Ammattikorkeakoululla 19.11.2015.

Tilaisuudessa esitellään Haaga-Helian opiskelijoiden työstämää XBRL-protoa ja käydään läpi tiedon vastaanottajien PRH:n, Tilastokeskuksen ja Verohallinnon kuulumiset asian tiimoilta. …

”Tuloksia ja tulevaisuus”-tilaisuuden johtopäätöksiä

TARU-hanke järjesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla 8.10.2015 Advisory Boardille tilaisuuden teemalla ”TARU-hankkeen tuloksia ja tulevaisuus”.

Tuloksia-osuudessa kerrottiin arjen haasteet mikroyrittäjien taloushallinnossa -tutkimuksen tuloksista, haasteista kuntakentän toimintaympäristössä ja TARU-tuotoksista kuntakentällä sekä maksusta kirjanpitoon -tutkimuksen tuloksista. …

 		
Hankkeesta sanottua
Jouni Seppälä
Jouni SeppäläMyyntijohtaja, Tieto Oyj
Tiedon ja asiakkaidemme agendalla on se miten digitalisoinnilla ja automatisoinnilla tehostetaan palveluprosesseja, luodaan parempia palveluja ja saavutetaan kustannussäästöjä esimerkiksi vähentämällä hallinnollista työtä. TARU-hanke keskittyy luomaan suomalaisille yrityksille ja hallinnolle sujuvampaa toimintaympäristöä. Parhaimmillaan tällaisessa verkostohankkeessa, syntyy Suomelle kansainvälisestikin kilpailukykyisiä uusia vientituotteita. Tätä haluamme olla luotsaamassa eteenpäin.
Anne Lindqvist
Anne LindqvistToimitusjohtaja, Kunnan Taitoa Oy
Taitoan merkittävimpiä tavoitteita on yhtenäistää ja tehostaa omistaja-asiakkainaan toimivien kuntatoimijoiden taloushallinnon prosesseja. TARU-hankkeessa mukana olo toteuttaa ja tukee tämän tavoitteen saavuttamista mitä parhaimmalla tavalla. Prosessien automatisointi ja digitalisointi lisäävät merkittävästi tehokkuutta, mistä syntyy vääjäämättä taloudellisia hyötyjä. TARU auttaa meitä toteuttamaan annettuja asiakaslupauksia.
Timo Halonen
Timo HalonenToimitusjohtaja, Tikon Oy
Tähän hankkeeseen oli helppo lähteä omistajana mukaan. TARU-hanke tukee erittäin hyvin Tikon Oy:n tuotekehitysstrategiaa koskien talousprosessien tehostamista ja uusien sähköisten palvelujen tuottamista. Nämä ovat keskeisiä asioita asiakkaidemme menestymiselle ja hankkeen tuottamien tulosten avulla asiakkaamme pystyvät hyödyntämään sähköistä taloushallintoa entistä helpommin ja kokonaisvaltaisemmin.
Peter Aho
Peter AhoToimitusjohtaja, Administer Oy
Tavoitteemme TARU-hankkeessa on luoda kasvua liiketoiminnallemme. Toimialan edelläkävijänä haluamme tuoda asiakkaille kustannustehokkaampaa ja kilpailukykyisempää palvelua automatisoinnin myötä.  Prosessien automatisointi vapauttaa myös resurssejamme täysin uusien lisäarvopalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen asiakkaillemme.
Mirjami Laitinen
Mirjami LaitinenVanhempi neuvonantaja, Sitra
Taloushallinnon runkoverkko-ohjelmassa suunnitellaan ja toteutetaan ratkaisuja, joilla yritysten talousinformaation tuottamista ja käyttöä voidaan automatisoida ja hyödyntää ajantasaisesti. Näin yritykset voivat ennakoida taloudellista tilannettaan ja raportoida viranomaisille vaivattomasti.
Esko Penttinen
Esko PenttinenProfessor of Practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
TARU-hankkeessa luodaan tulevaisuuden sähköiset talousprosessit, joissa avainsanoja ovat rakenteinen tieto ja tiedolla johtaminen. Aalto-yliopiston rooli hankkeen tutkimus- ja opetuspartnerina on tutkijalle kuin kultakaivos täynnä mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä. 
Minna Kivihalme
Minna Kivihalmevt. Johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
TARU-ohjelman yhteistyö on erittäin tärkeää taloushallinnon digitaalisessa murroksessa. Uusien palveluiden luomisen ja toiminnan tehostamisen potentiaali on valtava. Haaga-Helia tekee ohjelmassa erityisesti digitaalista palvelukehitystä, johon on osallistunut iso joukko asiantuntijoitamme sekä yli 100 opiskelijaa.
Vuokko Mäkinen
Vuokko MäkinenHallituksen puheenjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto ry
TARU-hankkeessa kehitetyillä malleilla ja niiden saattamisella käytännön toteutukseen voidaan vähentää hallinnollista taakkaa sekä rationalisoida taloushallintopalveluiden tuottamista.